Authors

Showing 141-160 of 376 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
141SarbassovE.K.ysarbassov@nu.edu.kz
142IvashchenkoE.N. elenaiva69@mail.ru
143TurashevaE.N. miss.lenochka94@mail.ru
144AtasoyEmin(not set)
145NapolskiyF.S.(not set)
146ZhymabajF.M.(not set)
147 NapolskiyF.S.(not set)
148AbdikarimGG.(not set)
149AibolovaG.K. (not set)
150 KaysagalievaG.S.(not set)
151 BaryshnikovG.Yа.(not set)
152ZakumbaevaG.D.(not set)
153 MunG.A(not set)
154RisbaevaG.A(not set)
155BaisalovaG.Zh.(not set)
156Sugurbekova G.K.(not set)
157DzhanaleevaG.M(not set)
158TazhkenovaG.K.(not set)
159ShayikhovaG.M.(not set)
160OnerkhanG.(not set)