Authors

Showing 1-20 of 35 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1BaeshovA
2BaeshovaA.K(not set)
3Baibazarova E.A.(not set)
4BaikhamurovaM.O(not set)
5BaisalovaG.Zh. 119@enu.kz
6BaisalovaG.Zh.(not set)
7Baisalova G.Z(not set)
8BakhytA. 4411@mail.ru
9BakhytA. 14725@mail.ru
10BakibaevAbakibaev@mail.ru
11Bakibaev AA
12BakibayevAA
13BaktybekovK.S. k.baktybekov@gharysh.kz
14BakytgulKussainova Nurbol-bakytgul@mail.ru
15BaryshnikovG.J.154@enu.kz
16BaryshnikovaO.N.(not set)
17Bayakhmetova B. 121@enu.kz
18BayakhmetovaB.147@enu.kz
19BazhykovaK.B. (not set)
20BegaliyevaR.S. 124@enu.kz