Authors

Showing 1-20 of 32 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1BaeshovA
2BaeshovaA.K(not set)
3Baibazarova E.A.(not set)
4BaikhamurovaM.O(not set)
5BaisalovaG.Zh. 119@enu.kz
6BaisalovaG.Zh.(not set)
7Baisalova G.Z(not set)
8BakibaevAbakibaev@mail.ru
9Bakibaev AA
10BakibayevAA
11BaktybekovK.S. k.baktybekov@gharysh.kz
12BakytgulKussainova Nurbol-bakytgul@mail.ru
13BaryshnikovG.J.154@enu.kz
14BaryshnikovaO.N.(not set)
15Bayakhmetova B. 121@enu.kz
16BayakhmetovaB.147@enu.kz
17BazhykovaK.B. (not set)
18BegaliyevaR.S. 124@enu.kz
19BegaliyevaR.S.(not set)
20BeisembaevaL.K. beisembaeva_l@mail.ru