Authors

Showing 1-20 of 31 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Kabdulkarimova K.K(not set)
2KabdulkarimovaK. K.gk2107@mail.ru
3KabdysalymK.kun_ai_gul@mail.ru
4KabdysalymK.B
5KabdysalymK
6KabylovaA.S.aipara_kabylova@bk.ru
7KabzhanovaG.R. g.kabzhanova@gharysh.kz
8KairnassovaZh.Z(not set)
9KaparovaB. T.(not set)
10KarakchievaN.I. 109@enu.kz
11KarilkhanA
12KaynenovaT.S.kaynenova83@mail.ru
13KazarinovI.A.kazarinovia@mail.ru
14KazyakhmetovaD. T. (not set)
15KazyakhmetovaD.T(not set)
16Khalitova A.I. (not set)
17KoishygulovaA
18KokoraevaA.K.(not set)
19KonuspaevS. R.srkonuspayev@mail.ru
20KopishevEE